1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Instytucja Literatury

 

 

Instytucja czyli ustanowienie literatury jako "wyrażenie ducha narodu" zbiega się z czasem romantyzmu i najdobitniej wyartykułowane zostało przez Maurycrgo Mochnackiego w rozprawie "O Literaturze Polskiej w wieku XIX". Prowadzi to do przewartościowania pojęć. Kategoria ojczyzny czy też ojcowizny z materialnej, opartej na granicach majątków rodzimych, wyparta zostaje przez pojęcie narodu rozpoznającego się poprzez wspólny język zapisujący się w literaturze. Tak pojęta instytucja literatury stała się w szczególności w Polsce armią bez koszar, która obroniła świadomość wspólnoty podzielonego między zaborców Państwa, umożliwiając jego zjednoczenie w 1918 roku. Jednak bardzo szybko doszło do sformalizowania instytucji literatury, która wraz z innymi dziedzinami sztuki poddana zaczyna być w XX i XXI wieku kolegialnym politycznym lub. ekonomicznym, zarządom. Przygody pisarzy łączących się i spierających z władzą od ustanawiania socrealizmu i tworzeniu (często przez tych samych ludzi) tzw. drugiego obiegu znajdą się wśród treści tego wykładu.

Who's Online

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.