1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Warsztaty

 

Instytut Sztuki Literackiej oferuje warsztaty o zróżnicowanej tematyce. Poniżej przedstawione są zajęcia zgrupowane w następujące bloki: warsztaty o literaturze, warsztaty pisania prozy, warsztaty pisania poezji, warsztaty z translatoryki.

 

Warsztaty o literaturze:

Boskie funkcje literatury

Czy kreacja pełnej nierzeczywistości może być dobrze przyjęta przez Czytelnika, który w literaturze zechce poszukiwać odpowiedzi na pytania o cel i sens życia?

Proces twórczy: sekrety i zasady

Refleksja nad problemami procesu twórczego: tak rządzącymi nim prawidłowościami, jak i realizacjami indywidualnych wariantów kreacji (metod powstawania) dzieła.

Autokreacja literacka

Na ile „ja” w literaturze ma uprawnienia do istnienia? Jakie powinny być literackie relacje między podmiotem a przedmiotem?

Metafora? Wizualizacja? Konkret!

 

 

Kształcenie zdolności do obserwowania świata, ludzi, zjawisk społecznych

Kształcenie zdolności do rozpoznawania typu osobowości, indywidualnego systemu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, wykorzystanie tej wiedzy do kreowania postaci literackich.

Wykorzystanie rzeczywistości do tworzenia fikcji

Jakie elementy rzeczywistości mogą posłużyć do tworzenia nierzeczywistości? Tworzenie bohaterów, krajobrazów, sytuacji i emocji całkowicie fikcyjnych przy pomocy fragmentów opisu codziennego życia.

Rozwijanie zdolności do „ słuchania ludzi”, analizowania ich języka - zwrócenie uwagi na żargony, język profesjonalny, globisz, itd.

Praca ze słownikami z różnych dyscyplin, pomagająca zrozumieć złożoność problemu komunikowania się ludzi.

 

Ćwiczenie wyobraźni, ostrzenie intuicji, oswajanie fantazji – czyli naoczny dowód na to, że można napisania opowiadania na podstawie notatki prasowej w pól godziny, korzystając z tajemniczych „instrukcji” prowadzącego

Prowadzący czyta i ocenia opowiadania uczestników, a następnie omawia wszystkie próby i najciekawsze poddaje ocenie uczestników

Łowcy tematów – ćwiczenie umiejętności wychwytywania tematów wartych literackiego ujęcia

Który temat nadaje się na kanwę wybitnego dzieła literackiego? Uzasadnij, dlaczego ma szansę zaistnieć w formie literackiej?

Nikt nie rodzi się bohaterem, ale pisarzem się trzeba urodzić. Potrzeba narracji a sztuka konstrukcji. Nie święci jednak garnki lepią – czyli o życiowych perturbacjach wielkich i mniejszych twórców. Dlaczego nie powinno się pisać o rzeczach, o których się

Dwoistość fascynacji szlachetnego Tomasza Manna, mroczne tajemnice Dostojewskiego, obyczaje Marii Dąbrowskiej... refleksje z pogranicza sztuki, życia i kryminalistyki, rozwijanie wątków z moich wydanych w ostatnich latach książek

Słowo, obraz, telewizja

Blaski i cienie kultury multimedialnej. Pojęcie tworzywa artystycznego. Czy można napisać film? Sztuka obserwacji. Podstawowe zasady kompozycji i montażu.

Pisarz pod rękę z czytelnikiem? Tak – ale to nie znaczy, że istnieją sprawy oczywiste. Sztuka wchodzenia w różne światy i sposoby na przekraczanie granic konwencji. Jak to robili pisarze zawodowi, a jak świetni autorzy jednej książki?

Fiodor Dostojewski, Bruno Schulz, Zofia Nałkowska... Co się wtedy działo w jego twórczej wyobraźni? Na ile rzeczywistość mieszała się z fikcją?

Analiza twórczości wybranych pisarzy lat 90-tych z Polski

 

 

Warsztaty pisania prozy:

Sztuka kreowania postaci literackich

„Portret psychologiczny” bohatera – zachowanie, cechy osobowości, relacje ze światem, język, komunikacja werbalna i niewerbalna – uwarunkowania środowiskowe, kulturowe, rodzinne, ”wrodzone”.

 
Warsztaty pisania fantasy

Od bohaterów po originalny świat fantasy - czyli o tym, co każdy pisarz fantasy wiedzieć powinien.

 

Warsztaty kreatywnego pisania dla młodzieży

Do każdej szkoły uczęszczają uzdolnieni literacko uczniowie, którzy najczęściej piszą do szuflady. Warsztaty kreatywnego pisania dają im szansę sprawdzenia swoich umiejętności pisarskich i rozwinięcia skrzydeł.

 

Recenzja literacka

 

 

Krytyka literacka

Praca nad wybranymi tekstami poetyckimi. Interpretacja utworów. Próby pisania recenzji.

 

Krytyka: sztuka rozmawiania i poprawiania

 

 

Warsztat krytyka literackiego - jak napisać recenzję

 

 

Krótkie teksty – jak zawrzeć najwięcej treści w minimum słów

Celem warsztatów jest nauczyć się szacunku dla słów, umiejętności właściwego ich dobierania, unikania wyrazów zbędnych, nie wnoszących niczego istotnego.

Teksty informacyjne jako podstawa wszystkich tekstów reportażowych, literatury faktu itp., wprawka do pisania opartego na obserwacji i konkrecie.

Nauka pisania tekstów informacyjnych i użytkowych w odróżnieniu od literackich. Dobry wstęp do pisania tekstów z literatury faktu.

Warsztaty pisania prozy

 

 

Warsztat bajko pisania dla literatów, rodziców i psychoterapeutów

 

 

„Zapis automatyczny” – ćwiczenia techniki skojarzeniowej

 

 

„Najmniej słów” (formuła Juliana Przybosia) – ćwiczenia techniki skrótu (na wybranym tekście)

 

 

Scenariusze teatralne – dzieło sztuki, narzędzie psychoterapii, interwencja społeczna

 

 

Żywy teatr zmiany – o praktykowaniu teatru obrzędowe – szkolenie tworzenia scenariuszy Teatru Obrzędowego

 

 

Warsztaty pisania poezji:

Logos, dezintegracja , filozofia wiersza, rozmowa

 

 

Warsztaty pisania poezji

Co to jest liryka współczesna, formy klasyczne i awangardowe, najczęstsze błędy - czyli czyli o tym, co każdy poeta wiedzieć powinien.

Warsztat poety - jak napisać dobry wiersz, jak nie napisać złego wiersza

 

 

Wszechświat poezji, galaktyki słów

 

 

Co jest niezbędne do powstania utworu poetyckiego? Pasja czy warsztat?

 

 

Pułapki wiersza – o metodach pracy nad tekstem poetyckim

Zajęcia dotyczą m. in. takich kwestii, jak: akt/proces kreacji wiersza, etapy (fazy) tworzenia tekstów poetyckich, budowanie dystansu wobec własnego utworu, samoświadomość pisarska, dialog autora z własnym dziełem.

Pomysł wiersza – konstrukcja – destrukcja - synteza

 

 

Pory roku

Warsztaty dla dzieci 5-8 lat. Cel: uwrażliwienie dziecka na piękno języka ojczystego, uruchamianie i rozwijanie wyobraźni, czego uwieńczeniem są próby kreatywne.

Sztuka rymowania

Warsztat poetyki stosowanej. Pojęcia czterech systemów wersyfikacyjnych. Rymy pełne, gramatyczne, asonanse i konsonanse. Metafory, alegorie i porównania.

Emocje ludzkie w poezji

Opis miłości, nadziei, lęku, gniewu w obrazach słownych, w tropach poetyckich – próby kreatywności – własna twórczość. Dla dorosłych.

Głośne czytanie – muzyka i rytm w poezji

 

 

„Dykcja poetycka” – w poszukiwaniu indywidualnego głosu twórcy

Rozważania nad zagadnieniem artystycznego usamodzielnienia się debiutującego autora, nad budowaniem przezeń własnego rozpoznawalnego „idiomu” literackiego.

Związek malarstwa, muzyki i słowa

Opisy przyrody, stanów emocjonalnych w formie poetyckiej poprzez operowanie kolorystyką. Muzyka inspiracją poezją, ale i tworzywem wiersza.

 

Matematyka i biofizyka sztuki, myśli na wolności

 

 

Warsztaty z translatoryki:

Translatoryka dla młodzieży: pisanie haiku i tłumaczenie haiku z języka angielskiego na język polski

Po krótkim wprowadzeniu „co to jest haiku” przeczytamy i porozmawiamy o kilkunastu przykładach tego gatunku - od twórcy haiku po haiku Czesława Miłosza.

Przefiltrowanie tekstu przez translację na język obcy i z powrotem, i co z tego wynika

Przekład jest rodzajem rozebrania tekstu do naga. Trzeba tekst rozłożyć na czynniki pierwsze i złożyć z powrotem – z innych części, w innym języku. Przy tej okazji wychodzą na jaw wszelkie mielizny i słabości tekstu.

Translatoryka: wybrane wiersze Emily Dickinson, tłumaczenie i analiza

Wspólne tłumaczenie wybranych utworów, omówienie i porównanie z uznanymi tłumaczeniami.

 

Translatoryka: wybrane wiersze poetów anglosaskich, tłumaczenie i analiza

Wspólne tłumaczenie wybranych utworów Szekspira, Emily Dickinson, T.S. Eliota, i innych, omówienie i wyjaśnienie wątpliwości, porównanie prac z uznanymi tłumaczeniami.

 

Obserwuj Instytut LAI!

Who's Online

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.