1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Wykłady

 

Instytut Sztuki Literackiej oferuje wykłady oraz serie wykładów w następujących dziedzinach: wykłady o literaturze, wykłady o wybitnych pisarzach, wykłady o poezji, wykłady o prozie, wykłady z translatoryki.

 

Wykłady o literaturze:

Czym jest literatura – jej rzeczywiste funkcje i znaczenia

Podczas wykładu spróbujemy prześledzić mechanizm odbioru dzieła literackiego, jego wpływu na czytelnika, jego wpływu na społeczeństwo i możliwości zmieniania świata, w którym żyjemy.

Literatura – wyobraźnia i miłość

 

 

Wiedza o człowieku a literatura

Analiza wybranych dzieł literackich – portrety psychologiczne bohaterów – analiza osobowości, relacji ze światem i społeczeństwem.

Romantyzm: okres literacki czy epoka historyczna

Romantyzm, podobnie jak oświecenie czy renesans, czyli kategoria ideologiczna obejmująca zespół poglądów filozoficznych, ekonomicznych, politycznych, moralnych, a także artystycznych.

Artystyczne odniesienia psychodeliczno-mistycznych stanów świadomości; „psychodelia” romantyczna

Krótka charakterystyka artystycznych przełożeń doświadczeń psychodeliczno-mistycznych w odniesieniu do literatury i muzyki. Romantyzm jako początkowy okres rozwoju twórczości psychodelicznie inspirowanej.

Psychodelia – rozważania wstępne

Etymologia i definicja pojęcia psychodelii, psychodelia w szerszym kontekście odmiennych stanów świadomości,odniesienia psychodelii do psychologii, religii, nauk ścisłych.

Kwestia „realizmu” – literatura a „rzeczywistość”

 

 

Kontekst społeczny, kulturowy dzieł literackich

Analiza dzieł literackich ze szczególnym zwróceniem uwagi na kontekst społeczny.

 

Psychodelia fin-de-siecle'owo -modernistyczna

Dalszy ciąg przeglądu twórczości inspirowanej psychodelicznie w kontekście dzieł o podłożu schizofrenicznym czy mistycznym.

Psychodelia w czasach Beat Generation i San Francisco Renaissance

Ruch beatnikowski a fenomen San Francisco Renaissance, jego koneksje europejskie, światopogląd beatnikowski, proza i poezjabeatnikowska.

Psychodelia czasów rewolucji hipisowskiej

Literatura i muzyka czasów rewolucji hipisowskiej - główne wątki tematyczne, formy, techniki i ich uwarunkowania psychodeliczne.

Antropocentryzm w literaturze

Obszerny, dwugodzinny wykład bogato ilustrowany cytatami z wybitnych dzieł literatury polskiej i światowej, którego wątkiem przewodnim jest tropienie przejawów antropocentryzmu w literaturze i próba wyjaśnienia tego zjawiska.

Duchowość ciała – cielesność słowa

 

 

”Wielojęzyczność” współczesnego świata

Analiza dzieł literackich, ze szczególnym zwróceniem uwagi na język bohaterów.

 

Dokąd przenosi nas przenośnia – metafory w pracy pisarza i psychoterapeuty

 

 

Mit i rzeczywistość Zakopanego

Rola Zakopanego w życiu Polaków od połowy XIX wieku, inspiratywne funkcje Podhala i Tatr wobec twórczości, moda na Zakopane – w zestawieniu z realną ofertą miasta i góralszczyzny.

Opowieści i przypowieści – literatura i narzędzie psychoterapii

 

 

Obiekt fascynacji jako oś najwspanialszych powieści świata. Od Flauberta, poprzez Dostojewskiego, Manna, Witkacego, Stanisława Antoniego Muellera, po Nabokova i Romaina Gary

Fascynacje Lwa Tołstoja, fascynacje Stendhala, fascynacje Brunona Schulza, Witkacego... fascynacja bez której nie byłoby dumnego autorskiego „ja”.

Być poetą pokolenia bruLionu… - o najważniejszych tendencjach pisarskich generacji

Rekonstrukcja profilu (portretu) poety generacji „bruLionu” – m. in. w świetle sytuacji literatury w okresie jego debiutu i następnie w latach jego dalszego rozwoju artystycznego.

Instytucja Literatury

Instytucja czyli ustanowienie literatury jako "wyrażenie ducha narodu".

 

Czym różni się pisarz pierwszorzędny od drugorzędnego i dlaczego pierwszorzędna powieść drugorzędnego pisarza ma większe oddziaływanie społeczne niż drugorzędna powieść pierwszorzędnego pisarza – i jakie to ma znaczenie dla moralności

Jak można wykazać, czym różni się zręcznie namalowany obrazek od arcydzieła?

 
Żywy teatr zmiany – o praktykowaniu teatru obrzędowego

 

 

Wykłady o wybitnych pisarzach:

Wielogatunkowa twórczość Tadeusza Różewicza

 

 

Jak daleko sięga oko poety? - czyli czego możemy nauczyć się od Mieczysława Jastruna (w 110 rocznicę urodzin)

Przypomnienie dokonań jednego z najwybitniejszych poetów i eseistów XX stulecia i jego wkładu w obraz polskiej literatury nowoczesnej.

Wariat z Krupówek, czyli Witkacy w Zakopanem

Zakopiański życiorys Witkacego i miejsce Zakopanego w jego twórczości. Rodzina, przyjaciele i wrogowie.

 

Zbigniewa Herberta życie po życiu

 

 

Emily Dickinson - „amerykański Szekspir”

Prezentacja sylwetki Emily Dickinson, porównanie tłumaczeń jej wierszy i przykładowe analizy poetyckie słynnej amerykańskiej badaczki ED, Helen Vendler.

Świat prozy Wiesława Myśliwskiego

 

 

Pisarstwo Leo Lipskiego: pomiędzy wyznaniem a wyzwaniem

Prezentacja twórczości prozatorskiej i poetyckiej jednego z najwybitniejszych autorów literatury polskiej XX wieku.

 
Rafał Wojaczek jedynym prawdziwym poetą minionego wieku w Polsce i Allan Ginsberg na świecie. Egocentryzm i obsesyjna namiętność ich poezji

 

 

Twórczość polskich poetek (XVIII-XXI wiek)

Od Dróżbackiej, Deotymy, po współczesne jak np. W. Szymborska, J. Hartwig, A. Kamieńska i inne.

 
Arcydemon czy pacjent? Życie, twórczość i los Michała Choromańskiego – portret na tle kilku epok, w scenerii Rosji Sowieckiej, Drugiej Rzeczypospolitej, Szwajcarii, Włoch, Brazylii, Kanady, Warszawy i sanatoriów w PRL-u

Barwne życie Michała Choromańskiego (1904-1972), obfitujące w dramatyczne epizody. Niektóre z nich mogą się stać rewelacją.

 

Żaden człowiek nie ma ścieżek gotowych

 

 

Wykłady o poezji

Imiona miłości – polska poezja miłosna

Różne sposoby wyrażania miłości w zależności od epoki literackiej na przykładzie twórczości poetów odrodzenia, baroku, romantyzmu i współczesnych.

Czytanie wierszy – problem wieloznaczności utworu poetyckiego

 

 

Poezja współczesna i jak ją rozumieć

Style, trendy i środki obrazowania. Wykłady przeznaczone zarówno dla młodzieży licealnej jak i dorosłych.

 

Młody poeta i prasa literacka

 

 

Twórczość poetycka – w poszukiwaniu własnej tożsamości

 

 

Przemiany liryki polskiej ostatniego ćwierćwiecza

 

 

Poezja a malarstwo i muzyka

Elementy malarstwa surrealistycznego, abstrakcyjnego w poetyckim obrazowaniu na przykładzie utworów poetów odrodzenia, romantycznych i współczesnych.

Słoneczna noc – poezja – delikatne miejsce

 

 

Strategie debiutu poetyckiego (pokoleniowa i indywidualna)

 

 

Leczenie wierszem

 

 

Wykłady o prozie:

Rzeczywista kreacja fikcji w literaturze

Rozważania na temat tego, czy literatura powinna opisywać rzeczywistość, czy kreować fikcję, z tezą, że najlepiej odbierana jest kreacja nierzeczywistości z elementów realnych.

Opowieści prawdziwe a fikcja literacka

Fikcja literacka staje się możliwa wtedy gdy teksty święte zaczynają tracić autorytet - niemal wszystko co napisano o Iliady po Wojnę Chocimską relacjonowało jakieś prawdziwe zdarzenia.

Dziecięce mitologie – bajki w kształtowaniu obrazu świata

  

 

Wykłady z translatoryki:

Pisarstwo w języku przybranym – Conrad, Nabokov, Kosiński

Czy literatura - to język? Co sprawia, że o autorze mówimy że jest „polskim”, „angielskim” czy „francuskim” pisarzem?

 

Dwujęzyczne książki poetyckie na przykładzie wybranych pozycji

Czy warto wydawać dwujęzyczne książki poetyckie? A wielojęzyczne? Co stanowi o ich wartości? Kto jest odbiorcą takich książek?

Analiza porównawcza różnych przekładów tego samego utworu

 

 

Tłumaczenie poezji z języka angielskiego na język polski na przykładzie wybranych wierszy

Trudności i radości z jakimi ma do czynienia na co dzień tłumacz poezji oraz jakie przeszkody związane ze specyfiką języków, angielskiego i polskiego, napotyka tłumacz w swojej codziennej pracy.

 

 

Obserwuj Instytut LAI!

Who's Online

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.